Nieuwe erfgoedparel in onze portefeuille

AVAPARTNERS werd aangesteld voor de opmaak van een masterplan en beheersplan voor Hotel d’Hane-Steenhuyse in de Gentse Veldstraat. Ook de daaruit voortvloeiende restauratiewerken behoren tot de opdracht. 
De Stad Gent apprecieerde onze coherente en uitdagende conceptvisie met respect voor de bijzondere erfgoedwaarden van het stadspaleis.

Ava Partners - Architects & Planners